Gezonde leefstijl: Slaap (en het denkvermogen)

Bij een gezonde leefstijl denken we meestal eerst aan voeding en beweging. Maar een kwalitatief goede slaap is echter net zo belangrijk, ook voor onze mentale vermogens.

Niet te kort en niet te lang: dat is het gangbare advies voor een gezonde nachtrust. Het meest genoemde aantal uren slaap is zeven en daar zijn onderzoekers ook van uitgegaan toen zij keken naar de relatie tussen slaapduur en cognitieve vermogens. Zij konden vaststellen dat extreme afwijkingen in dat aantal uren, naar beneden of naar boven, samengaan met een verminderde cognitie.

(cognitie = Het vermogen van de hersenen om te leren, onthouden, onderscheiden en uitwisselen van kennis)

In de studie wordt benadrukt dat behoud van deze vermogens een belangrijke rol speelt in de preventie van dementie. Dat onvolwaardige slaap daarvoor indirect een risico vormt, was al uit eerdere onderzoeken gebleken. Maar de vraag naar het gewenste aantal uren leverde tegenstrijdige antwoorden op. In dit onderzoek is er meer duidelijkheid gekomen over aantal uren slaap en de cognitieve vermogens. De zeer-kortslapers en de zeer-langslapers werden vergeleken met degenen uit de referentiegroep van mensen met zeven uur slaap. Bij minder dan vier of meer dan tien uur slaap per nacht was er sprake van een verminderde cognitie bij aanvang van het onderzoek, welke in de daaropvolgende jaren ook sneller achteruitging.

Ma Y, Liang L, Zheng F, Shi L, Zhong B, Xie W. Association Between Sleep Duration and Cognitive Decline. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2013573.

Om het hele onderzoek te lezen kun je op onderstaande link klikken