Werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich in het algemeen door: het voeren van gerichte gesprekken, het meegeven van huiswerkopdrachten en het gebruik maken van lichaamsgerichte- en creatieve oefeningen. Ik maak daarbij naast rationele vaardigheden tevens gebruik van mijn goed ontwikkeld gevoel.

Mijn kracht is dat ik een brede interesse heb en daardoor ook een brede kijk op het leven. Ik daag jou dan ook graag uit om (af en toe) buiten je kaders te stappen en daarmee je grenzen te verleggen en/of je kijk op dingen te verruimen.

Een begeleidingstraject kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • een kort oriënterend gesprek (maximaal 30 minuten): het doel van dit gesprek is kennismaken en bepalen of ik de juiste persoon voor jou ben om samen het traject in te gaan
  • het intakegesprek (1 uur): vaststellen van je (coach)vraag, welke doelen je wilt bereiken en afspraken maken over de verdere gang van jouw traject
  • individuele sessies (1-1,5 uur): naast gesprekken waarbij ik vanuit een respectvolle en open grondhouding, met een open vraagstelling en het geven van feedback, oprecht nieuwsgierig ben naar jou als mens. Ik maak daarbij gebruik van verschillende technieken vanuit de haptotherapie, lichaamsgerichte- en creatieve therapie (afhankelijk van het gekozen traject). Verder geef ik huiswerkopdrachten mee, raad ik je aan om je ervaringen, ontdekkingen en antwoorden in een kort verslag (voor jezelf) neer te schrijven
  • het evaluatiegesprek (1 uur): bespreken wat je bereikt hebt, wat nog is blijven liggen en wat je volgende stap kan zijn.