• City Mindfulness

City Mindfulness

- BOEK -

Het drukke stadsleven is enerverend, maar kost tegelijkertijd veel energie. Luidruchtige buren, verkeersopstoppingen, de vluchtige contacten; je kunt ervan houden, maar het kan je ook in de weg gaan zitten of zelfs uitputten. Je focust je niet meer op het hier en nu en je verliest je in stress en frustratie. City Mindfulness laat zien dat dagelijkse gebeurtenissen in de stad - vieze geuren op straat, overstromend toilet bij de bovenburen, verkeersdrukte, overvolle lift of metro - geen obstakels zijn, maar juist het uitgangspunt kunnen vormen voor meditatie en reflectie. Je kunt je ervaringen in de drukke stad omzetten in mogelijkheden mindful te leven. Het biedt praktische handvatten om de uitdagingen en voordelen van een grote stad in te zien en deze anders te benaderen. Ergernissen worden uitgelegd en met korte oefeningen en meditaties aangepakt. Geef jezelf weer de kans om te genieten van de mensen om je heen en de situaties waar je in belandt en je zult zien dat de rust in jezelf terugkeert.

Jonathan S. Kaplan
City Mindfulness
Rust in een hectisch bestaan
ISBN 978 90 453 1161 6


Een leuk boek voor de beginner op gebied van mindfulness. Beschreven worden een aantal praktische tips om in de hektiek van het bestaan toch tijd te maken om op een andere manier met het hier en nu om te gaan.