• Ik heb jouw kaas gepikt!

Ik heb jouw kaas gepikt!

- BOEK -

Waar Wie heeft mijn kaas gepikt? bedoeld is voor hen die ongevraagd in veranderingen terechtkomen, is Ik heb jouw kaas gepikt! geschreven voor mensen die zelf aan zet willen blijven.

Wie heeft mijn kaas gepikt?, een klassieker onder de businessboeken, stelt dat mensen zich moeten aanpassen aan veranderingen en niet moeten vasthouden aan hun Kaas, metafoor voor zekerheden. Toch schiet het basisidee dat je flexibel moet reageren op veranderende omstandigheden tekort als je werkelijk ondernemend en innovatief wilt zijn.

De nieuwe parabel Ik heb jouw kaas gepikt! gaat ook over muizen in een doolhof, maar zet de lezer ertoe aan de grenzen van zijn of haar kunnen te verleggen. Actief onderzoek (zit ik wel vast in deze doolhof?) en de omstandigheden naar je hand zetten (ik verplaats mijn Kaas zelf) zijn veel beter dan passief reageren.
Dit boek is een bron van inspiratie voor managers die hun medewerkers ertoe willen aansporen meer verantwoordelijkheid en inzet bij het werk te tonen – en voor die medewerkers zelf natuurlijk.

Deepak Malhotra
Ik heb jouw kaas gepikt!
Creëer je eigen verandering
ISBN 978 90 470 0443 1


Erg leuk om te lezen. Geeft op een speelse en toch boeiende wijze weer hoe je je eigen verantwoordelijkheden kan nemen om aan zet te blijven. Het prikkelt je om na te denken hoe jij de dingen doet.