• Wie heeft mijn kaas gepikt?

Wie heeft mijn kaas gepikt?

- BOEK -

Veranderingen gaan snel tegenwoordig en komen vaak onverwacht. Hoe speelt u daarop in? Ziet u veranderingen als een uitdaging of wordt u erdoor verlamd? Alle vier de personages in Wie heeft mijn kaas gepikt? worden geconfronteerd met snelle veranderingen, alle vier reageren zij anders als hun kaas plotseling op is. 'Kaas' is in dit geval de metafoor voor wat we in het leven nastreven: een interessante baan, een warme relatie, geld, bezit, gezondheid en spiritueel evenwicht. Hebben we onze 'kaas' gevonden, dan is de neiging groot ons eraan vast te klampen. Maar de voorraad kaas is niet onuitputtelijk. Een bedrijf reorganiseert, een partner gaat ervandoor, ziekte slaat toe en zekerheden ontvallen ons.

De schrijvers Johnson en Blanchard gaan in op de angst die veranderingen veroorzaken, laten zien hoe u die met succes overwint, en hoe u uit veranderingen nieuwe kansen schept, zowel zakelijk als privé.

Spencer Johnson & Kenneth Blanchard
Wie heeft mijn kaas gepikt?
Omgaan met veranderingen zakelijk en privé.
ISBN 978 90 254 1387 3

Op een bijna speelse manier wordt je door twee mini mensjes en muisjes geconfronteerd met je eigen herkenbare patronen van hoe je omgaat met veranderingen. Naast inzicht biedt dit boek ook oplossingen. Het lezen waard!