• Mindfulness

Mindfulness

- BOEK RECENSIE -

Minder last van angst, boosheid, somberheid of verdriet… Meer tijd om stil te staan bij jezelf, iets te doorleven en te genieten. Zou dat niet ideaal zijn? Met Mindfulness leer je je niet meer te verzetten tegen lastige gevoelens en deze juist toe te laten. Daardoor ontstaat er ruimte voor een gezonde manier van reageren en veel meer rust. We staan in onze levens vaak in een ‘doe-stand’ en zijn steeds bezig iets voor elkaar te krijgen. Geen wonder dus dat mindfulness zoveel opgang doet de laatste tijd; het leert je uit de automatische piloot te stappen en in de ‘zijn-stand’ te komen en te blijven.

Met de instructies en de oefeningen uit dit boek, geschreven door een ervaren psychotherapeut leer je anders om te gaan met je gevoelens. Je ontwikkelt inzicht, wijsheid en vooral ‘belevingsruimte’. Je leert ook ingesleten gewoonte- en reactiepatronen (automatische piloot) herkennen en hier beter mee om te gaan. Zo zul je je minder ‘geleefd’ voelen. Het resultaat is dat je met volle aandacht in het hier en nu gaat leven, met een open blik.

Ger Schurink
Mindfulness
Een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten
ISBN 978 90 5871 5814

www.bol.com

Een praktisch werkboek voor de leek, maar zeker ook toepasbaar in een therapie, training of een coachingstraject onder leiding van een deskundige.

Het boek is prettig om te lezen (qua opmaak met hier en daar illustraties in kleur die het geheel luchtig houden). Alles wordt aan de hand van simpele voorbeelden en tabellen uitgelegd. De theorie wordt helder en duidelijk beschreven, de voorbeelden zijn praktisch en herkenbaar. Belangrijke informatie wordt in kaders kort samengevat of extra uitgelegd.

Het boek begint met een uitgebreide inleiding waarin kort op diverse aspecten wordt ingegaan. In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gewoontepatronen. De schrijver stelt dat deze ontstaan zijn om onaangename gevoelens te verstoppen. Hij lanceert de volgende formule: lijden = pijn x weerstand. Hoe meer je je verzet (weerstand) tegen de pijn, hoe groter het lijden. Het opgeven van de strijd geeft meer ruimte en daardoor meer keuzevrijheid om te reageren, in plaats van automatisch te handelen vanuit een oude gewoonte. Door je bewust te worden van je gewoontepatronen, is dat proces te stoppen, bij te sturen en te veranderen. Er wordt een methode aangeboden die je helpt om je gewoontepatroon te analyseren.

In het tweede hoofdstuk wordt het omgaan met lastige gevoelens besproken. Er wordt duidelijk gemaakt wat gevoelens en wat emoties zijn, waarom je bij het onderdrukken hiervan ziek kan worden en dat mensen verschillen in het waarnemen van die gevoelens, van nature of aangeleerd. Mindfulness leert je opmerkzaam te zijn wat je in je lichaam ervaart, je laat gevoelens toe, zonder de gangbare/automatische tegenmaatregelen die horen bij een gewoontepatroon.

In de hoofdstukken drie en vier gaat het over mindfulness basisoefeningen (uitgeschreven en te downloaden via audiobestanden) en oefeningen gekoppeld aan de dagelijkse bezigheden. Kort gezegd zijn het oefeningen waarbij je je aandacht richt op een bepaald thema (ademhaling, gevoel, geluid gedachten of lichamelijke gewaarwording). Het doel van de oefeningen is het minder automatisch reageren vanuit ingesleten patronen, met als resultaat vrijheid om op basis van een bewuste keuze te kunnen reageren. Het werkt door opmerkzaam te zijn en op een vriendelijke, niet oordelende manier je aandacht weer terug te brengen bij het onderwerp van meditatie (thema) als je afgedwaald bent. De essentie is je steeds bewust te zijn van wat je denkt, voelt en doet en dat je aandacht gericht is op datgene waar jij je aandacht op wilt richten. Geen automatische piloot meer, maar handbediening.

Deze recensie is geschreven voor het Tijdschrift voor Coaching, februari 2010