• Laten we Wel-Zijn!

Laten we Wel-Zijn!

- BOEK RECENSIE -

In het boek Laten we Wel-Zijn! worden je vijf vragen gesteld. Vijf vragen die je op een eenvoudige wijze geluk brengen. Door antwoord te geven op die vragen krijg jij inzicht in hoe jij het doet op het gebied van je gezondheid, je relatie, je persoonlijke groei, je bezittingen en je doelen in het leven. Dit boek geeft je een methode die je helpt om van herkenning van je eigen situatie te komen tot erkenning en om vervolgens op elk gewenst gebied je leven gelukkiger te maken. Het is een bijzonder eenvoudige methode die je daadwerkelijk geluk brengt. Het is zo simpel dat iedereen het kan. Het isaan jou om de stap te maken. Want, laten we wel zijn, jij hebt de sleutel tot je persoonlijke geluk in je eigen hand.

Eddie van der Wereld
Laten we Wel-Zijn!
Vijf vragen die geluk brengen
ISBN 987 90 202 0300 4

 

In de eerste hoofdstukken worden begrippen als comfort-, stretching- en paniczone helder uitgelegd. Verder worden de welzijnsgebieden uitgebreid beschreven. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt het welzijnsprotocol beschreven. Naast het advies om een soort dagboek bij te houden voor de antwoorden op de in het boek gestelde vragen, word je uitgedaagd om er ook creatief mee bezig te zijn. Er zijn regelmatige verwijzingen naar een tweetal websites voor gratis oefeningen of meditaties en er wordt een mogelijkheid tot een online training geboden, wat dit boek multimediaal maakt.

Het boek is geschreven vanuit een tweetal overtuigingen: je hebt zelf invloed op het leven dat je leidt en alles wat er is, bestaat uit energie, waarbij emotie gestokte energie is. De schrijver gaat uit van 5 welzijnsgebieden, fysieke gesteldheid, geld & bezit, persoonlijke groei, relatie met anderen en zingeving. Aan de hand van de vragen ‘wat doe je’, ‘wat wil je’, ‘wat houd je tegen’ en ‘welke acties/talenten kun je nu al nemen/heb je al’ doorloop je de eerder beschreven welzijnsgebieden. De vragen zijn duidelijk en helder uitgeschreven, bij beantwoorden geven ze je een aardig inzicht in je huidige situatie per welzijnsgebied. Daarna volgt, per welzijnsgebied, het welzijnsprotocol: een methode om de ongewenste situatie los te laten en een nieuwe gewenste situatie te creëren. Aan de hand van een vaste volgorde worden een aantal stappen doorlopen. Je hebt dan het stuk erkennen en loslaten van wat jou raakt geïntegreerd. Daarnaast kun je ook gebruik maken van het turbo welzijnsprotocol, een snellere manier om tot verandering te komen met een aantal door de schrijver geformuleerde ‘erkennings- en loslaat’zinnen. Als laatste word je, ook weer per welzijnsgebied, gevraagd om aan jouw eigen welzijnscollage te werken.

Hoewel er veel herhalingen in staan, is het toch een goed leesbaar boek dat voor een breed publiek is geschreven. Ook als je de oefeningen niet (allemaal) doet, ervaar je meer inzicht in je eigen patronen en belemmeringen.

Deze recensie is geschreven voor het Tijdschrift voor Coaching, juli 2009