Corona en Social Distancing

Wat is social distancing? Eigenlijk niets meer dan afstand houden van elkaar. Waardoor de kans op besmetting een stuk kleiner wordt. Zoals ook in onderstaande link 'social distancing' te zien is.

De maatregelen tot nu toe zouden erger moeten voorkomen.

“Nieuwe maatregelen hangen af van het gedrag van mensen”, aldus Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, "Wat betreft de interventies 'afstand houden tot elkaar', 'thuiswerken' en dergelijke maak ik me zorgen over het gedrag, hoe men zich eraan houdt. Het is een serieuze zaak en men moet er niet laconiek mee omgaan. Uiteindelijk draait alles om contact waarbij het virus van de geïnfecteerde persoon op een gevoelige persoon overgaat. Dat betekent dat maatregelen erop zijn gericht om het contact tussen mensen te verminderen. Als dat nodig blijkt, zou je naast de huidige maatregelen nog winkels kunnen sluiten, of het openbaar vervoer. Of zelfs: dat uiteindelijk iedereen moet thuisblijven. Je gaat dan steeds meer van sociale onthouding naar een echte lockdown."  (NU.nl 21/03/2020)

Laten we met zijn allen zorgen dat nog strengere maatregelen niet nodig zijn en ons houden aan de social distancing.