Positieve gezondheid

Net voor mijn vakantie las ik een artikel over positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Een inmiddels steeds meer ingeburgerd concept. Ook in ZIJN Persoonlijke begeleiding wordt vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid gewerkt. Maar ook alleen eens een sessie boeken om specifiek naar de verschillende domeinen van dit concept te kijken en te onderzoeken, is natuurlijk ook een optie.